yasemin dizi ile ilgili uzun bir açıklama yazmış arkiler