Hiç düşündünüz mü bir istila nasıl olur.?:img-eat:

Suyu uyutan sinsi bu bela nasıl olur.

Bir İnsan hainliğe müptela nasıl olur

Sonunda ihanet Haini alnından vurur.Sorun bahanesiyle kıyıya göç; istila

Üçten fazla doğum; en doğal güç, istila-

Türk varlığına duyulan tarihi öç, istila

Sonunda ihanet Haini alnından vurur.Türkiye’yi sevenler; üstüne alınmasın

Sessizliğim, sabırım korkuyor sanılmasın

Tarih bir tekerrürdür; hiç kimse yanılmasın

Sonunda ihanet Haini alnından vurur.Planlarında o korku, hezimet var, kaos var

Denizimde bir değil, bin tane Barbaros var

Dünkü bir Çanakkale, bir 0tuz Ağustos var

Sonunda ihanet Haini alnından vurur.

Varlığımın önünde batı, batmaya mahkûm

Hoşgörüm karşısında kaşlar çatmaya mahkûm

Türkiye sevdasıyla kalbim atmaya mahkûm

Sonunda ihaneti O'nu alnından vurur.Emperyalizm;Türkçüdür.,dincidir ve solcudur

Siyasetin içinde tarihi bir yolcudur

İhanete teşvikte beş yıldızlı rolcüdür

Sonunda ihaneti O'nu alnından vururYeter artık, başını kuma sokmayı bırak

Yanındadır Filistin, Afganistan’la, Irak

Dönmüşsün palyocaya, ağzın elde çıngırak

Sonunda ihanet Haini alnından vurur.

Böl, parçala, yönettir düşmanın tek amacı.

Şımartır, abartırda seni yapar baş tacı.

Paçavra gibi atar bittimi ihtiyacı

Sonunda ihanet Haini alnından vurur.Görevdir, sorumluluktur Gençliğe Hitabe.

Coğrafya bir kalemdir, bana Tarih kitabe

Haclı zihniyetinde İstanbul gizli Kâbe

Ona sadakat; damarımda dolaşır, durur

ORHAN AFACAN