Fashion TV Yayın Akışı


12 Eyl 2019
Perşembe00:00MIDNITE SECRETSSanat ve Kültür00:30MIDNITE SECRETSSanat ve Kültür00:55F-PARTIESSanat ve Kültür01:00SWIMWEARSanat ve Kültür01:30SWIMWEARSanat ve Kültür01:55F-PARTIESSanat ve Kültür02:00FESTIVALSSanat ve Kültür02:30FESTIVALSSanat ve Kültür02:55F-PARTIESSanat ve Kültür03:00TOP MODELSSanat ve Kültür03:30TOP MODELSSanat ve Kültür03:55F-PARTIESSanat ve Kültür04:00TOP PHOTOSHOOTSSanat ve Kültür04:30TOP PHOTOSHOOTSSanat ve Kültür04:55F-PARTIESSanat ve Kültür05:00FASHION FILMSSanat ve Kültür05:30FASHION FILMSSanat ve Kültür05:55F-PARTIESSanat ve Kültür06:00FASHION - SPORTSSanat ve Kültür06:25F-PEOPLESanat ve Kültür06:30FITNESSSanat ve Kültür06:55FASHION WEEKSanat ve Kültür07:00HAIRSTYLESSanat ve Kültür07:25F-PEOPLESanat ve Kültür07:30MODEL TALKSSanat ve Kültür07:55FASHION WEEKSanat ve Kültür08:00MAKE-UPSanat ve Kültür08:25F-PEOPLESanat ve Kültür08:30MAKE-UPSanat ve Kültür08:55FASHION WEEKSanat ve Kültür09:00BURBERRY STORYSanat ve Kültür09:25F-PEOPLESanat ve Kültür09:30BURBERRY STORYSanat ve Kültür09:55FASHION WEEKSanat ve Kültür10:00FASHION JUNIORSanat ve Kültür10:25F-PEOPLESanat ve Kültür10:30FASHION JUNIORSanat ve Kültür10:55FASHION WEEKSanat ve Kültür11:00FASHION FILMSSanat ve Kültür11:25F-PEOPLESanat ve Kültür11:30FASHION FILMSSanat ve Kültür11:55FASHION WEEKSanat ve Kültür12:00TOP PHOTOSHOOTSSanat ve Kültür12:25F-PEOPLESanat ve Kültür12:30TOP PHOTOSHOOTSSanat ve Kültür12:55FASHION WEEKSanat ve Kültür13:00NATALIA VODIANOVA STORYSanat ve Kültür13:25F-PEOPLESanat ve Kültür13:30NATALIA VODIANOVA STORYSanat ve Kültür13:55FASHION WEEKSanat ve Kültür14:00BRIDALSanat ve Kültür14:25F-PEOPLESanat ve Kültür14:30BRIDALSanat ve Kültür14:55FASHION WEEKSanat ve Kültür15:00FASHION DESTINATIONSanat ve Kültür15:25F-PEOPLESanat ve Kültür15:30FASHION DESTINATIONSanat ve Kültür15:55FASHION WEEKSanat ve Kültür16:00FASHION TEENSSanat ve Kültür16:25F-PEOPLESanat ve Kültür16:30FASHION TEENSSanat ve Kültür16:55FASHION WEEKSanat ve Kültür17:00MARIO TESTINO STORYSanat ve Kültür17:25F-PEOPLESanat ve Kültür17:30MARIO TESTINO STORYSanat ve Kültür17:55FASHION WEEKSanat ve Kültür18:00TOP MODELSSanat ve Kültür18:25F-PEOPLESanat ve Kültür18:30TOP MODELSSanat ve Kültür18:55FASHION WEEKSanat ve Kültür19:00MADE IN FRANCESanat ve Kültür19:25F-PEOPLESanat ve Kültür19:30MADE IN FRANCESanat ve Kültür19:55FASHION WEEKSanat ve Kültür20:00FASHION NEWSSanat ve Kültür20:25F-PEOPLESanat ve Kültür20:30FASHION NEWSSanat ve Kültür20:55FASHION WEEKSanat ve Kültür21:00MIU MIU STORYSanat ve Kültür21:30MIU MIU STORYSanat ve Kültür21:55F-PARTIESSanat ve Kültür22:00MASTERPIECESSanat ve Kültür22:30MASTERPIECESSanat ve Kültür22:55F-PARTIESSanat ve Kültür23:00DESIGNERSSanat ve Kültür23:30DESIGNERSSanat ve Kültür23:55F-PARTIES