Fashion TV Yayın Akışı

15 Ağu 2019
Perşembe00:00DESIGNERSSanat ve Kültür00:30DESIGNERSSanat ve Kültür01:00TOP PHOTOSHOOTSSanat ve Kültür01:30TOP PHOTOSHOOTSSanat ve Kültür02:00FASHION FILMSSanat ve Kültür02:30FASHION FILMSSanat ve Kültür03:00TOP MODELSSanat ve Kültür03:30TOP MODELSSanat ve Kültür04:00DESIGNERSSanat ve Kültür04:30DESIGNERSSanat ve Kültür05:00TOP PHOTOSHOOTSSanat ve Kültür05:30TOP PHOTOSHOOTSSanat ve Kültür06:00MODEL TALKSSanat ve Kültür06:30HAIRSTYLESSanat ve Kültür06:55F-PEOPLESanat ve Kültür07:00FITNESSSanat ve Kültür07:30FASHION - SPORTSSanat ve Kültür07:55FASHION WEEKSanat ve Kültür08:00MAKE-UPSanat ve Kültür08:30MAKE-UPSanat ve Kültür08:55F-PEOPLESanat ve Kültür09:00FTV SPECIALSanat ve Kültür09:30FTV SPECIALSanat ve Kültür09:55FASHION WEEKSanat ve Kültür10:00TOP MODELSSanat ve Kültür10:30TOP MODELSSanat ve Kültür10:55F-PEOPLESanat ve Kültür11:00FASHION KIDSSanat ve Kültür11:30FASHION KIDSSanat ve Kültür11:55FASHION WEEKSanat ve Kültür12:00DESIGNERSSanat ve Kültür12:30DESIGNERSSanat ve Kültür12:55F-PEOPLESanat ve Kültür13:00TOP PHOTOSHOOTSSanat ve Kültür13:30TOP PHOTOSHOOTSSanat ve Kültür13:55FASHION WEEKSanat ve Kültür14:00FASHION DESTINATIONSanat ve Kültür14:30FASHION DESTINATIONSanat ve Kültür14:55F-PEOPLESanat ve Kültür15:00FASHION FILMSSanat ve Kültür15:30FASHION FILMSSanat ve Kültür15:55FASHION WEEKSanat ve Kültür16:00TOP MODELSSanat ve Kültür16:30TOP MODELSSanat ve Kültür16:55F-PEOPLESanat ve Kültür17:00FASHION TEENSSanat ve Kültür17:30FASHION TEENSSanat ve Kültür17:55FASHION WEEKSanat ve Kültür18:00BRIDALSanat ve Kültür18:30BRIDALSanat ve Kültür18:55F-PEOPLESanat ve Kültür19:00MADE IN SPAINSanat ve Kültür19:30MADE IN SPAINSanat ve Kültür19:55FASHION WEEKSanat ve Kültür20:00FASHION NEWSSanat ve Kültür20:30FASHION NEWSSanat ve Kültür20:55F-PEOPLESanat ve Kültür21:00FTV SPECIALSanat ve Kültür21:30FTV SPECIALSanat ve Kültür21:55FASHION WEEKSanat ve Kültür22:00TOP PHOTOSHOOTSSanat ve Kültür22:30TOP PHOTOSHOOTSSanat ve Kültür23:00FASHION FILMSSanat ve Kültür23:30FASHION FILMS